Home

Erasmus financiar

Sprijin financiar suplimenta

Contract Financiar în cadrul programului Erasmus+ pentru mobilităţi de studii si/sau plasament Acţiunea cheie 1 - ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA, COD ERASMUS RO TIMISOA04 Adresă: Piaţa Victoriei Nr. 2, 300006, Timişoar Precizări de natură financiar-contabilă rezultate din întrebări frecvente Proiecte Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate 1. Intrebări generale referitoare la cadrul legal Programele Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate (CES) sunt reglementate la nivelul Uniunii Europene prin Regulamentul nr. 1288/2013, respectiv 1475/2018

Erasmus Plu

Author: JANIMAR Created Date: 8/18/2014 12:14:11 A Programul ERASMUS+ UE și Turcia (KA103) Sprijin financiar suplimentar. Serviciul de Relații internaționale. Programul ERASMUS+ UE și Turcia (KA103) Programul ERASMUS+ non-UE (KA107) Programul Erasmus Mundus. Studenți vizitatori. Studenți internaționali la studii complete. Acorduri internaționale Universitate (Biroul Erasmus); ontractul Financiar şi actul adiţional aferent mobilităţii trebuie semnate înainte de plecarea dvs. din ţară la iroul Erasmus. Studenţii care pleacă în mobilitate şi nu pot semna personal Contractul Financiar, vor desemna notarial, un împuternicit, care să semneze contractul Încheierea cu fiecare beneficiar ERASMUS a unui contract financiar individual, în care se vor stipula nivelul grantului ERASMUS, modalităţi de plat (în două ă tranșe), durata, instituţia partener, obligaă ţia beneficiarului de a realiza cerin » Acreditarea Erasmus » Cursuri DEOR » Identitate vizuală în proiecte » Contracte și documente relevante. Resurse IT » Mobility Tool+ Recomandări financiar-contabile pentru proiecte europene. Stiri. Învață și dă mai departe 2020. Stiri. For students and volunteers in Romania. Stiri. Taxe în proiectele de tineret Erasmus+

¿Cómo financiar tu estancia? El importe de la subvención pagado bajo el programa Erasmus + varía en función del país de acogida y la duración de la estancia. Además de la beca Erasmus, el solicitante también puede depender de otro tipo de ayuda financiera Download the Financial Identification form to communicate the banking coordinates necessary to the authorisation of payments from the EU Todas las movilidades Erasmus +, que por motivos presupuestarios no se puedan financiar con la ayuda Erasmus + SEPIE, se considerarán movilidades Erasmus + con beca 0. Sin embargo, los participantes deberán cumplir con todos los requisitos y obligaciones descritas en las bases de la convocatoria Model de contract financiar Erasmus 43 Condiţii generale 47 Carta studentului Erasmus 48 . 3 1. CE ESTE PROGRAMUL ERASMUS? 1.1. Programul ERASMUS+ Lansat în anul 1987, Erasmus este cel mai important program de învăţare şi formare profesională din Uniunea Europeană din perspectiva mobilităţii şi cooperării la nivelul.

Financiar)/cupon pensie garant (din luna anterioară semnării Contractului Financiar) - în original; • copie după cartea de identitate a garantului şi a împuternicitului -în funcţie de caz. ATENŢIE: NOTĂ 1 Sunt de acord prin prezenta, ca datele mele cu caracter personal să fie preluate și prelucrate de către Biroul Erasmus+ î Conform prevederilor Ghidului Programului ERASMUS+, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași acordă un sprijin financiar suplimentar tuturor studenților selectați pentru stagii de studiu ERASMUS+ care îndeplinesc condițiile necesare obținerii unei burse sociale (fie că beneficiază efectiv sau nu de aceasta). Astfel, pe lângă grantul Erasmus, studenții ce provin din medii. Mobilitate de Studiu. Studentul trebuie să aleagă destinaţia mobilităţii dintre acordurile inter-instituţionale aferente facultăţii din care face parte!!! Studentul trebuie să aplice pentru mobilitatea la instituția parteneră. Universitatea parteneră are un termen limită pentru nominalizarea studenţilor, termenul limită nu este.

CONTRACT FINANCIAR PENTRU GRANTURI DE STUDIU ERASMUS - studentul Erasmus care beneficiaz ă de burs ă în România va continua s ă primeasc ă suma la valoarea integral ă pe perioada studiilor în str ăin ătate, dac ă este îndrept ăţit în continuare s ă La Unión Europea está a punto de quedarse sin fondos para financiar las becas Erasmus de intercambio de estudiantes universitarios y otros muchos programas de ayudas comunitarias debido a los. efectuarea operatiunilor financiar contabile în concordantä cu legislatia nationalä, normele interne ale M.Ap.N. cele specifice UE; întocmirea bilanturilor financiare conform prevederilor în vigoare Mobilităţi de predare ERASMUS pentru cadrele didactice UBB Contact . Elena Adriana SON. Tel: 0040 264 429 762. E-mail: diana.son@ubbcluj.ro. Program cu publicul: Luni - Joi, orele 10.00-13.0

Procedimiento y Requisitos Erasmus - E

 1. 2. Programul de studii de masterat Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă - CAFEC este echivalat cu testul de acces în stagiu la activitatea de audit financiar de către Camera Auditorilor Financiari din România(CAFR); Adresa nr 1351/ din 01 iulie 2008
 2. Os empréstimos para mestrados Erasmus+ são empréstimos garantidos pela UE com condições de reembolso favoráveis. Estes empréstimos foram concebidos para ajudar os futuros estudantes a financiar cursos de mestrado num país do programa Erasmus+, limitando o mais possível os encargos económicos. O sistema destina-se a proporcionar a.
 3. are acces în laboratoare sau în biblioteci şi zone de studiu.
 4. Regulament de organizare și funcționare al Biroului Erasmus. 15.09.2015. R 15. Regulament de organizare și funcționare al Departamentului de Relații Internaționale. 15.09.2015. R 17. (Contract financiar) F.PO.02-E+.04 Certificate of attendance for STA. F.PO.02-E+.05 Certificate of attendance for STT

Sobre o programa de financiamento Erasmus+. O Erasmus+ é o programa da UE que apoia a educação, a formação, a juventude e o desporto. Dotado de um orçamento de 14 700 milhões de euros para o período de 2014 a 2020, o programa proporciona oportunidades de estudar, seguir uma formação, adquirir experiência ou trabalhar como voluntário no estrangeiro a mais de quatro milhões de. Posts about contract financiar erasmus written by volinaserban. Multă vreme a trecut de la ultimul articol din această serie, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Contrar a ce auzisem de la destui foști studenți Erasmus legat de plictiseală și prea mult timp liber, la mine nu a fost cazul până acum, căci aparent există un Dumnezeu al Erasmușilor în Viena care are grijă să.

Financial identification European Commissio

Erasmus estudio financiación UManres

Supliment financiar acordat studenților ERASMUS+ proveniți

ERASMUS+. Our group of schools have embarked on an Erasmus project with and includes several European partner schools: The aim of this partnership is to exchange our teaching practices and also to set up projects in each of our schools on common themes. During these 3 years, photo exhibitions, student work will be held in our schools Programul ERASMUS - mobilități cadre didactice. Runda a doua 2021 a Selecției Centralizate pentru mobilități de predare Erasmus + CIVIS. În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din data de 5 iulie 2021 s-a aprobat lansarea rundei a doua de selecție pentru un număr de 25 de.

Contract Financiar în cadrul programului Erasmus+ pentru mobilități de formare profesională ale personalului universitar cu țările din program (KA103) Nr. din UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, cod ERASMUS: RO BUCURES0 Con data de 30 de xuño rematou o noso segundo proxecto KA101, unha sección do programa Erasmus adicada a financiar a formación do profesorado, e a modernización e internacionalización dos centros educativos. Desta vez o proxecto durou dous anos e incluiu nove mobilidades das que se beneficiaron sete profesores e profesoras do centro, cun. Biroul de Relații Internaționale. Str. Memorandumului nr. 28 - Cluj-Napoca, Romania; Telephone: +40 264 202 594; +40 264 202 595 ; Fax: +40 264 591 69 În vederea realizării programului de mobilităţi aprobat în cadrul Cartei Erasmus a UVT, participantul va primi sprijin financiar din fondurile Comisiei Europene pentru cheltuieli de subzistenţă şi pentru cheltuieli de transport. Grantul Erasmus+ nu acoperă integral costurile mobilității, ci reprezintă doar o contribuţie la costul.

Mobilitate de Studiu - Universitatea Politehnica din Bucurest

Management financiar si investitii (Alte denumiri precedente ale programului de master: Management financiar si piete de capital, Management financiar si bursier) - DAFI (Diploma Academica în Finante) raspunde nevoii evidente de analisti financiari, superior calificati pentru management si consultanta în corporatii si pe piata financiara. Acest masterat completeaza oferta. El Préstamo Máster Erasmus+ es el préstamo personal de CaixaBank que te permite financiar tus estudios en el extranjero con unas condiciones especiales. Elige destino y haz tu Máster con total tranquilidad y comodidad gracias al Préstamo Máster Erasmus+ Erasmus Mundus este un program de burse pentru schimburi academice finanţate de Comisia Europeană. Bursele oferă atât studenţilor selectaţi la nivel licenţă, master, doctorat şi post-doctorat, cât şi personalului didactic şi ne-didactic sprijin financiar pentru acoperirea cheltuielilor de transport, asigurare, eventualele taxe de înmatriculare, cheltuielile de întreţinere şi. Erasmus. Programul Erasmus este un program de cooperare european dedicat invatamantului superior, in vederea modernizarii acestuia si al realizarii unui standard minim care sa permita o mai buna cooperare in plan educational intre toate universitatile europene. Acest program isi propune stimularea colaborarii interuniversitare, respectiv o mai. Generaţia Erasmus este viitorul Europei - este o propoziţie care poate fi regăsită acum în discursurile multor politicieni europeni. În Executivul european anterior, Reprezentantul Uniunii pentru afaceri externe şi politică de securitate Federica Mogherini şi comisarul Carlos Moedas, ambii beneficind de o bursă Erasmus, şi-au.

Years: 2021. Type of document: Document despre program. Prezentul ghid al programului este un instrument destinat oricui dorește să cunoască în profunzime ceea ce presupune programul Erasmus+. Documentul se adresează, în principal, celor care urmăresc să devină: organizații participante: și anume, organizații, instituții, organisme. a Europass CV in english. a scanned copy of your degree/ your study records. The team of the Department of International Relations is looking forward to receiving your application and welcoming you to our team! Contact: Horaţiu Hot, Erasmus+ Incoming Officer, e-mail: horatiu.hot@e-uvt.ro, tel: +40256592271. × Close

ATENŢIE! În absenţa contractului financiar nu veţi beneficia de grant, iar completarea acestuia incorectă poate duce la transferul întârziat a grantului ERASMUS+. AL PATRULEA PAS Prezentarea la biroul Erasmus cu următoarele acte Convocatoria Erasmus Estudios para movilidades en el 2021-2022. Convocatoria Erasmus + con fines de estudio para el curso 2021-2022 255Kb. Anexo I. Convocatoria Erasmus 2021-2022. Información específica de cada centro 1,5Mb. Anexo II. Certificados de Idiomas admitidos 21-22 235Kb Bulevardul Vasile Milea, Nr. 1G, Sector 6, 061341, Bucuresti. Telefon: +40 21 316 79 32. Fax: +40 21 316 63 37. contact [at] ueb.r We live and experience Europe - A variety of methods for a life in Europe that takes many shapes PROJECT UNDER THE ERASMUS PROGRAM + Nr. 2018-1-DE03-KA229-047424_

La UE se queda sin fondos para financiar las becas Erasmu

 1. Contractul financiar între UTC-N şi studentul ERASMUS. La plecare. Pentru deplasarea în străinătate, în scopul efectuării mobilităţii la universitatea-gazdă, studentul ERASMUS al UTC-N trebuie sa aibă asupra lui: Document valabil de călătorie, carte de identitate sau pașaport
 2. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a decis acordarea din veniturile proprii a unui supliment financiar studenților Erasmus ce vor beneficia de mobilități de studiu sau practică în perioada următoare. Pe lângă bursa lunară Erasmus, ce variază în funcție de țara gazdă între 470 și 520 Euro pentru mobilitățile de studiu, respectiv între 670 și [
 3. ERASMUS DEPARTMENTAL COORDINATORS COORDONATORI DEPARTAMENTALI ERASMUS - ANUL ACADEMIC 2020-2021. Povesti de mobilitate Studenții cu nevoi speciale pot beneficia de sprijin (financiar) suplimentar, în vederea desfăşurării în condiţii optime a mobilităţilor respective
 4. Sprijin financiar. Puteți primi un grant Erasmus+ care să vă acopere o parte din costurile de transport și de ședere. Valoarea acestuia poate varia în funcție de diferențele dintre costul vieții din țara dumneavoastră și cel din țara de destinație, de numărul de studenți care solicită un grant, de distanța dintre țări și de.
 5. Folosind programul ERASMUS, studenții UVT pot efectua o perioadă de studii și/sau de plasament la o instituție parteneră. Erasmus oferă sprijin financiar pentru a studia într-una din cele instituțiile europene de învățământ superior cu care UVT are încheiat un acord bilateral; Perioada de studii are o durată de 3 - 12 luni, iar cel mai important lucru este ca cele 12 luni.

ERASMUS + (programme countries), Universitatea Babes Bolya

 1. Erasmus oferă sprijin financiar pentru efectuarea de stagii de plasament (practică) într-o întreprindere sau instituție de învățământ superior. Stagiul de plasament are o durată de 1-3 luni. Stagiile de studiu sau plasament urmate în străinătate sunt recunoscute la întoarcerea în ţară, pe baza Sistemului European de Credite.
 2. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a decis acordarea din veniturile proprii a unui supliment financiar studenților Erasmus Telefon: 0332 110 042 Email: office@iasitvlife.r
 3. Erasmus Staff Training Week, 1st edition: 7th-11th April 2014 Universitatea de Vest din Timisoara is very pleased to announce its first Erasmus Staff Training Week, to be held from 7th - 11th April 2014. Our Erasmus Staff Week targets all staff members from partner universities interested in knowing about UVT as well as exploring the Challenges and Opportunities of the new Erasmus+ Programme.
 4. Erasmus+ Office Rectorate`s Building, room 14 Calea Mănăştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca Telefon/Fax:+40-264.599.346 Telefon: +40-757 027 884 Email: erasmus@usamvcluj.ro ka107@usamvcluj.ro (for NON EU Erasmus+ Projects
 5. ¿Puedo financiar un máster del programa Erasmus Mundus? Sí, siempre que residas en España. * Producto publicitado: préstamo personal. La concesión de la operación está sujeta al análisis de la solvencia y la capacidad de devolución del solicitante en función de las políticas de riesgo de la entidad. No hay costes de apertura ni de.
 6. El programa de becas de la Fundación la Caixa es el más importante de los que promueven entidades privadas de España, tanto por el número de becas convocadas como por el rigor en el proceso de selección, la variedad de las disciplinas y la dotación económica de cada beca. Además, nos distingue la especial atención que ofrecemos.

Puede financiar la totalidad o parte de cursos escolares, estudios universitarios, cursos de idiomas, realizar un curso de especialización o asistir a un seminario, sin preocupaciones económicas y disponiendo de cuanto necesite. Además, le ayudamos a financiar gastos relacionados (matrícula, material, estancia, traslado) Para pagar la matrícula, anticipar la beca, irte de Erasmus o financiar un master. Descubre las opciones de crédito diseñados para pagar los estudios. Te explicamos qué tipos hay, cómo comparar sus condiciones, qué tener en cuenta y las mejores ofertas de préstamos para estudiar Pentru probleme tehnice legate de utilizarea platformei de e-learning (inclusiv sugestii de îmbunătăţire), ne puteţi scrie pe adresa de e-mail eadmin@uoradea.ro ( sau adminidifr@uoradea.ro daca urmati cursurile la forma de invatamant ID / IFR ) şi vom răspunde cât de repede posibil, de obicei în maxim 48 de ore.. Pentru probleme tehnice legate de utilizarea Microsoft Teams (Microsoft.

Contabilitate, Audit Financiar și Expertiză Contabilă

 1. g students we present an information guide
 2. Erasmus să beneficieze de experienţa, cunoştinţele şi expertiza unui cadru didactic din altă ţară europeană; o Decontul financiar nu se poate face fără avizul Coordonatorului Instituţional sau Şefului Biroului PI. o În cazul în care cadrul didactic nu a realizat integral programul stabilit, el este obligat să ramburseze î
 3. ant factor in deter

Empréstimos para mestrados Erasmus+ Erasmus

El Erasmus rural también es ahora internacional de Zaragoza han firmado un convenio en el que la institución provincial se compromete a aportar 30.000 euros para financiar a los estudiantes. Financiar proyectos como estos contribuye a dar a conocer las posibilidades laborales que existen en nuestros municipios desde la creatividad y la innovación, ha destacado la vicepresidenta de. Además, el PROFESORADO INVITADO tiene la posibilidad de obtener becas Erasmus Mundus para financiar estancias de docencia e investigación en las universidades del Consorcio GEMMA de entre 2 y 4 semanas. REQUISITOS Las/os solicitantes deben estar en posesión de un título universitario cuya duración mínima sea de 3 años d Erasmus Mundus. Centro docente UPC. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona (ETSECCPB) Instituciones participantes. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) IHE Delft Institute for Water Education (Delft, the Netherlands) - universidad coordinadora. Technische Universität Dresden Campus France CHILI. 1 hr ·. No te pierdas el live de Campus France Paris con la Centrale Nantes y descubre todo lo que tienes que saber sobre sus Masters Erasmus Mundus. THU, DEC 10 AT 11:00 AM UTC+01

Învăţământ universitar - mobilități - Erasmus Plu

MENŢIUNE: prezenta ofertă de mobilităţi TA Erasmus este FINALĂ pentru anul univ. 2012-2013! Pentru anul univ. 2012-2013, Facultatea de Stiinţe Economice a Universităţii din Oradea pune la dispoziţia cadrelor sale didactice de la toate Departamentele un număr total de 64 locuri mobilităţi TA Erasmus pentru o perioadă totală de 106. ¿Cómo financiar el próximo Erasmus? Los créditos Erasmus son líneas de financiación que incluyen gastos derivados de este intercambio cultural, como transporte, estancia o alojamiento, por un importe de hasta 18.000 euro

Elena Carmen Fediuc - JCI Ten Outstanding Young Persons

El Parlamento Europeo aprobó el programa Erasmus + para el período 2014-2020, que entró en vigor el 01/01/2014. El nuevo programa Erasmus + se enmarca en la estrategia Europa 2020, en el ámbito de la Educación y Formación englobando todas las iniciativas de educación, formación, juventud y deporte Grantul Erasmus nu este destinat acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate, este numai un sprijin financiar în vederea efectuării mobilității fizice, care va fi integral recunoscută la întoarcere, cu condiția prezentării documentelor necesare validării stagiului Bruselas. (EP).- La Unión Europea está a punto de quedarse sin fondos para financiar las becas Erasmus de intercambio de estudiantes universitarios y otros muchos programas de ayudas. Su finalidad es la de poder financiar el viaje y la diferencia del nivel de vida entre el país de origen y el de destino. La beca Erasmus es incompatible con otras becas que provengan de la UE, aunque es perfectamente compatible con las que el alumno pueda recibir de otras instituciones como las Becas de matrícula del Ministerio, de la Xunta.

PROIECT ERASMUS – Colegiul Mihai Bravu

Contractul financiar și Declarația-Angajament se completează numai electronic și se printează în 3 exemplare. Ca beneficiar al unui stagiu Erasmus de studiu ai posibilitatea de a alege între: a te prezenta la notariat împreună cu garantul tău, pentru semnarea și autentificarea Declarației-Angajament în 3 exemplare Solicitare de deplasare in strainatate. ECTS Transcript of records. Documente pentru cadre didactice. Noul model de acord ERASMUS +. Mobility agreement teaching. Mobility agreement training. Atributiile secretariatelor facultatilor in cadrul programului Erasmus+. Procedura mobilitatilor personalului diddactic si administrativ Bolsas de estudo: destinadas a financiar os gastos derivados da actividade académica. Bolsas de inclusión: destinadas a alumnado que se atopa en situación social ou económica de especial necesidade. Bolsas de formación: destinadas a complementar a formación académica do alumnado a través de actividades compatibles cos seus estudos

Financiar - Colegiul National Pedagogic Carmen Sylva Timisoara. Colegiul național PEDAGOGIC CARMEN SYLVA TIMIȘOARA Prin virament bancar, precizând în detaliile plății numele, prenumele, CNP-ul și tipul taxei (taxa de admitere, taxa de reexaminare etc.), într-unul din următoarele conturi: BRD BACĂU - RO50 BRDE 040S V037 2154 0400. BCR BACĂU - RO67 RNCB 0026 0308 8841 0009

Video: Manualul procedurilor - UA

Cu un buget total de 14.7 miliarde de euro pentru perioada 2014 - 2020, Erasmus + va implica până la final aproximativ 4.000.000 de studenți, profesori, tineri, voluntari, lucrători de tineret, etc. din care aprox. 130.000 din România. Bugetul estimat pentru proiectele din România este de aproximativ 450 milioane de euro în cei șapte. ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare. pana la data de 15 iunie 2021 se depun cererile si dosarele cu acte doveditoare pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare pentru anul 2021 (legea.. Assim, você pode pagar a taxa de inscrição no mestrado Erasmus Mundus fazendo uma boa economia. No lugar de pagar os 12% que seu banco cobra, com os nossos parceiros você paga só 1,3% de taxa sobre a operação e ainda tem o desconto de 15% sobre a taxa ao usar o código partiuintercambio no site. + bolsas de estudos no Exterior Cu privire la documentele necesare pentru încheierea contractului financiar: vom lua în considerare documentele care au fost deja trimise sau depuse până în prezent. Studenții care doresc să efectueze mobilitatea de plasament și nu au trimis aceste documente, le pot trimite în format electronic la Biroul Erasmus + Stagii de practică - înainte de plecare Înainte de plecarea în stagiu - pași, documente, formulare După contactarea coordonatorului Erasmus pe facultate pentru stagii de practică şi participarea, respectiv promovarea sesiunii de selecţie organizate de facultate, trebuie să depui

A murit creatorul programului ERASMUSProiecte si programe educative – Scoala Nr

Cum mă înscriu? Programul Erasmus+ (2014-2021) este un program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport, recunoscut pe plan mondial ca fiind cel mai amplu şi accesibil program de schimb universitar. Acesta permite studenților Universității Politehnica Timișoara să beneficieze de sprijin financiar pentru. Un student poate beneficia într-un singur an universitar de o singură categorie de bursă din fondul de la bugetul de stat, cu excepția burselor sociale, sociale ocazionale și a suportului financiar ERASMUS sau a altor programe similare, care se cumulează cu alte burse obținute de către student

Evenimente – Scoala Superioara Comerciala Nicolae KretzulescuIBIZA SUMMER 2017 - Happy Erasmus Madrid

Depunerea candidaturilor pentru mobilități Erasmus de studiu 2021-2022 se poate face accesând acest link. Applications for Erasmus study mobility 2021-2022 can be submitted by accessing this link. Anunț important privind certificatul de competență lingvistică (selecția Erasmus+ pentru mobilități de studiu 2021-2022, Facultatea de Medicină Organismo responsable: Destinatarios: Estudiantes de grado y máster de la UPC. Otros: Características de la estancia. Las estancias de movilidad se deben realizar entre el 1 de junio de 2020 y 30 de septiembre de 2021 (por lo tanto, las estancias no podrán empezar más allá del 30 de junio de 2021); Duración de la estancia: entre 90 y 360 días por ciclo de estudios, descontando los días. Erasmus University Rotterdam is an international knowledge workshop for critical thinking and academic training, driven by a strong focus on current social issues. The university concentrates its expertise on issues of management, organisation and policy in the public and private sectors on the one hand, as well as on the field of sickness and. Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020, conform Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acţiunii Erasmus+: Programul Uniunii pentru educaţie, formare, tineret şi sport şi de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE.