Home

Legea 134 din 2010

Noul Cod de Procedura Civila 2010 - Legea nr

  1. 2013, Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu completările ulterioare, intră în vigoare la data de 15 februari
  2. LEGE 134 01/07/2010 - Portal Legislativ. LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (**republicată**) privind Codul de procedură civilă**) EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015
  3. Legea 134/2010 (LEGE Nr. 134 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedura civila

LEGE 134 01/07/2010 - Portal Legislati

Legea 134/2010 Legislatie gratuit

  1. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1.La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins
  2. - 1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Formularul de cerere este disponibil şi pe site-ul Ministerului Justiţiei (www.just.ro), şi pe portalul instanţelor de judecată (portal.just.ro)
  3. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, Partea I, Nr. 485, din 15 iulie 2010
  4. Art. 163 Procedura de comunicare din Noul Cod de Procedură Civilă actualizat şi republicat (Legea 134/2010) Citarea şi comunicarea actelor de procedur
  5. Legea Nr.134 din 13.06.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvic
  6. CODUL DE PROCEDURA CIVILA din 1 iulie 2010 - Republicare Dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, privind cercetarea procesului şi, după caz, dezbaterea fondului în camera de consiliu se aplică proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2017.(la data 2

Art. 148 Condiţiile generale din Noul Cod de Procedură Civilă actualizat şi republicat (Legea 134/2010) Forma cererilo Legea nr. 134/2010[1] privind Codul de procedură civilă republicată în M. Of. nr. 545 din 3 august 2012 cu modificările şi completările aduse prin: ¾ Legea nr. 206/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea î Legea nr. 134/ 1 iulie 2010, republicată, privind Codul de procedură civilă, Actualizată 2021 În vigoare la data de 01.04.2021 Ultima modificare a fost făcută prin Decizia Curții Constituționale nr. 604/16 iulie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 524 alin Conform art. XI din Legea nr. 2/2013, în aplicarea dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, în cazul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, în recurs, cererile şi concluziile pot fi formulate şi susţinute de către preşedintele instanţei sau de cătr

(Legea nr. 134/2010) Noul Cod de procedură civilă a fost adoptat prin Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (M. Of. nr. 485 din 15 iulie 2010) şi ulterior a fost modificat prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012). CUPRIN I, punctul 9. din Legea 134/2017 ) (2)Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se aplică administratorului fondului forestier proprietate publică a statului sau ocolului silvic de regim, după caz. (la data 18-iun-2017 Art. 5, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 134/2017 ) (3)[textul din Art. 5, alin XIV din Legea nr. 138/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 16 octombrie 2014, dându-se textelor o nouă numerotare LEGEA Nr. 134 din 1 iulie 2010 *** Republicată privind Codul de procedură civilă Text în vigoare începând cu data de 15 februarie 2013 CARTEA a II-a - Procedura contencioasă Notă: Cartea a II a cuprinde următoarele titluri LEGE Nr. 135/2010 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedur ă penal ă Text în vigoare începând cu data de 9 iulie 2018 Act de baz ă #B: Legea nr. 135/2010 Acte modificatoare #M1: Legea nr. 63/2012 #M2: Legea nr. 255/2013 #M3: Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 116/2013 #M4: Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 3/201

Codul de Procedura Civila republicat 2015

La articolul 94 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu completarile ulterioare, punctul 2 se abroga Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins Legislatie comerciala | 0 comentarii. OUG 4/2013 privind modificare Legea 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe. Avand in vedere ca, potrivit art. 81 din Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii 134/2010 privind Codul de procedura civila, astfel cum a fost. Legea nr. 34/1993 privind integrarea sistemului de asigurări sociale al cooperaţiei meşteşugăreşti în sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.128 din 15 iunie 1993; Legea nr. 52/1993 privind integrarea sistemului de asigurări sociale al personalului Bisericii Ortodoxe Române.

SINDICATUL PAJURA: Codurile de procedura au fost publicate

LEGE nr.134 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură civil

(1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008; - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codu Nu se referă si la pensiile recalculate prin adăugarea stagiilor ulterioare pensionării, potrivit art. 107 din Legea 263/2010, respectiv art. 134 alin (2) din HG nr. 257/2011 de aplicare a Legii nr. 263/2010. Vechimea la care se raportează pensiile recalculate potrivit art. 109 din Legea nr.223/2015 este cea din ultima decizie de pensie LEGEA Nr. 134 din 1 iulie 2010 *** Republicată privind Codul de procedură civilă Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 9 martie 2015. Act de bază: Legea nr. 134/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 201

Codul ElECtoral

Legea nr. 134 din 2010*) privind Codul de procedura civila ..

LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (**republicat**) (*actualizat*)privind Codul de procedur civil**)EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015Data intrarii in vigoare : 10 aprilie 201 Legea 134/2010 privind Noul cod de procedură civilă Legea 134/2010 privind Noul cod de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial nr. 545 din 3 august 2012, în temeiul art. 80 din Legea nr. 76/2012, dându-se textelor o nouă numerotare. Noul cod de procedură civilă actualizat prin LEGEA Nr. 134 din 1 iulie 2010 *** Republicată privind Codul de procedură civilă Text în vigoare începând cu data de 15 februarie 2013 CARTEA a IV-a Despre arbitraj TITLUL I Dispoziţii generale ART. 541 Noţiune (1) Arbitrajul este o jurisdicţie alternativă având caracter privat POS DRU/4/1.4/S/5, ID Proiect 2222 finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselo. Legea nr 134/2010. 31 mai 2010, ora 12:00, BUCURESTI / Locul desfasurarii: Nadia a Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret (Bucureşti, strada Vasile Conta, nr.16), , Organizator: ANST

Legea 134/2010 privind Codul de Procedura Civila modificata. Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial, incuviintarea executarii silite se va face de catre executorul judecatoresc ! Somatiile si popririle se vor efectua in 24 de ore de la data inregistrarii cererii de executare silita În M. Of. nr. 542 din 19 iulie 2016, a fost publicată H.G. nr. 291/2017 pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 Tags: lege 134/2013 OUG 73/2012 OUG 50/2010 contract credit consumatori privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumator Legea pensiilor actualizata 2010. Legea nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I 1 Nr.pagini: 216 Cartea Codul de procedura civila (Legea nr.134/2010 publicata in M.O. nr.485 din 15.07.2010). face parte din categoria carti >> Drept-Drept civil-Cod a catalogului LibrariaOnline.ro. Cartea este scrisa de catre *** si a fost publicata la Editura MOROSAN

a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, dându-se textelor o nouă numerotare. din 15 iulie 2010, a fost modiicată şi completată prin Legea nr. 76/2012 şi rectiicată î XIV din Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte norma- tive conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 16 octombrie 2014, dându-se textelor o nouă numerotare XIV din Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 16 octombrie 2014, dându-s (1)Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, intra in vigoare la 1 septembrie 2012. (2)Dispozitiile art. 512-514 din Codul de procedura civila, astfel cum au fost modificate si completate prin prezenta lege, se aplica de la data de 1 ianuarie 2013

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 545 din 3 august 2012 Important: Intrare in vigoare 1 februarie 2013: OUG 44/2012 pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila. Ordonanta de urgenta nr. 44/201 Având în vedere că, potrivit art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012, noul Cod de procedură civilă urmează să intre în vigoare la data de 1 februarie 2013

neconstituționalitate a dispozițiilor art. 666 din noul Cod de procedură civilă (Legea nr. 134/2010, cu modificările ulterioare; în continuare NCPC), care privesc, în esență, încuviințarea executării silite de către executorul judecătoresc [a se vedea Decizia nr I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 d)semne amenajistice - semne de delimitare în păduri, specifice amenajamentului silvic, care cuprind: linii subparcelare, linii parcelare, limite de unitate de producţie, limite de ocol silvic şi borne amenajistice În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a altor acte normative

Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr

LEGE Nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă*)[11] M.Of. nr. 247 din 10.4.2015 Nr. Titlu Data MO Modificări 1 Decizie Curtea Constituţională nr. 169/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi şi art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civil Camera Deputatilor a adoptat in data de 30 septembrie o propunere legislativa prin care se vizeaza modificarea si completarea legii nr. 134 din 2010 privind Codul de procedura civila, precum si modificarea si completarea unor acte normative conexe. Legea a fost trimisa spre promulgare catre Presedintele Romaniei HOTĂRÂRE Nr. 134 din 23 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 122 din 23 februarie 2010 În temeiul art. 108 din Constituţi

Noul Cod de Procedura Civila 2010 - Legea nr

Nr. 84 din 6 aprilie 2010 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI Nr. 1.284 din 14 aprilie 2010 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 274 din 27 aprilie 2010 Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr In final, noul cod (Legea 134/2010) a intrat in vigoare, după mai multe amânări, în februarie 2013, prin Legea 76/2012 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă Monitorul Oficial 365/2012. Utilizar NOTĂ: Prezentul articol este un extras din lucrarea Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă - comentarii, explicații, jurisprudență relevantă Potrivit art. I pct. 3 din Legea nr. 310/20183 [1], la articolul 64 CPC, alineatele (3) și (4). VII din Legea nr. 138/2014 prevede că în Legea nr. 76/2012 se introduce art. 12 1, potrivit căruia: Dacă prin lege nu se prevede altfel, dispoziţiile art. 200 din Codul de procedură civilă privind verificarea cererii şi regularizarea acesteia nu se aplică în cazul incidentelor procedurale şi nici în procedurile speciale care nu. 15. DECRET nr. 134 din 8 februarie 2010 pentru numirea unui judecator EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 11 februarie 2010 . În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin

Art. 163 Noul Cod de Procedură Civilă Procedura de ..

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila a fost republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015 TITLUL PRELIMINAR Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila si principiile fundamentale ale.. Legea nr. 134 din 1 iulie 2010 *** Republicatä privind Codul de procedurä civilä; 6. Legea nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificärile si completärile ulterioare; HG nr 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii a Contractului — cadru car Se abrogă şi din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (NCPC) dispoziţiile care stabileau că judecătoriile judecă în primă şi ultimă instanţa, cererile privind creanţe având ca obiect plata unei sume de bani de până la 2.000 lei inclusiv Legea a fost republicată în temeiul art. XIV din Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe. The post Noul Cod de procedură civilă a fost republicat appeared first on Infolegal.ro II din LEGEA nr. 155 din 15 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 20 iulie 2016, care menţionează: (1) De prevederile art. 56 şi 57 din Legea nr. 263/2010 beneficiază, la cerere, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 şi data intrării în vigoare a prezentei legi

Servicii – Wise Business Plansstartup nation 2019-2020 – Wise Business Plans

Legea 134/2017 Legislatie gratuit

DECRET nr. 1.118 din 24 noiembrie 2010 privind eliberarea din functie a unui judecator EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 noiembrie 2010. În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin aprilie 2004; LEGEA nr. 87 din 5 aprilie 2004; LEGE nr. 134 din 26 aprilie 2004; LEGEA nr. 203 din 25 mai 2004; LEGEA nr. 332 din 8 iulie 2004; LEGEA nr. 543 din 25 noiembrie 2004; LEGEA nr. 207 din 29 iunie 2005; LEGEA nr. 385 din 16 al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 106 din 3 iunie 2010, publicată în. 415 • Legea nr. 2/2013 (8) Dispoziţiile art. 201 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, se aplică în mod corespunzător Legea 571/2003, republicată, art. 134 alin. 5, art. 145 alin. 3. Exercitarea dreptului de deducere a t.v.a. Decizie 1420/R din 15.12.2010

Despre mine / Publicații - Avocat Ureche Ciprian | AvocatLicenta Uniunea executorilor judecatoresti

Codul De Procedură Civilă - Legea 134/2010 - Wise Business

Legea nr. 134/2010[1] privind Codul de procedură civilă republicată în M. Of. nr. 247 din 10 aprilie 2015 Ø rectificată în M. Of. nr. 234 din 30 martie 2016; cu modificările aduse prin. Cumpara Legea nr. 310/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila de la eMAG! Ai libertatea sa platesti in rate, beneficiezi de promotiile zilei, deschiderea coletului la livrare, easybox, retur gratuit in 30 de zile si Instant Money Back

c. Data la care desprinderea va produce efecte este 1 octombrie 2010. Procedura de retragere a acţionarilor Societatii AGEA a aprobat procedura de retragere a acţionarilor Societatii, in conformitate cu prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, astfel cum a fost modificata si completata. Mariana Gheorgh -------*) Codul Civil a fost decretat la 26 noiembrie 1864, promulgat la 4 decembrie 1864 şi pus în aplicare la 1 decembrie 1865. Forma preluată reprezintă textul oficial al

Legea nr. 134/2010 - privind Codul de procedură civilă*) (republicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015) TITLUL PRELIMINAR Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă și principiil Legea nr.134 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedurã civilã EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 15 iulie 2010 Parlamentul României adoptã prezenta lege. TITLUL PREL

Art. 148 Noul Cod de Procedură Civilă Condiţiile generale ..

Proiect de modificare a Legii nr. 134 din 2010 privind Codul de Procedura Civila Pe site-ul Senatului a fost publicata propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 134 / 2010 privind Codul de procedura civila - Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 38 din Legea nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern 5 mai 2017: Hotărâri - Hotărâre pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin H.G. nr. 257/201 [art. 1.028 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă] IMPORTANT: Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile următoare. Acestea sunt destinate să vă ajute la completarea formularului. 1. Instanţa judecătorească La această rubrică trebuie să indicaţi judecătoria căreia îi adresaţi cererea. 2 Legea nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 138 din 15 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 753 din 16 octombrie 2014 [Descarcă - document sursă Eurolex

Singur in instanta - Legea nr

Publicat : 30.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 131-134 art Nr : 746 Data intrarii in vigoare : 30.01.201 Legea 17/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe. Dată act: 12-mai-1995 Emitent: Parlamentul CAPITOLUL I Dispoziţii general

- La articolul 17 alineatul (11) din Legea nr. 171 din 9 iulie 2010 cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 160-162, art. 588), cuvintele , sînt ștampilate și se substituie cu cuvintele şi sînt LP109 din 04.06.10, МО131-134/30.07.10 art.443 LP131-XVIII din 23.12.09, МО23-24/12.02.10 art.35 LP311-XVI din 25.12.08, МО30-33/13.02.09 art.79 indemnizaţiile prevăzute la art.17 din Legea nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi la art.21 din Legea nr.80/2010 cu privire la statutul. Acasă Etichete Legea 134/2010. Etichetă: legea 134/2010. Juridic. Legislaţie: Hotărârea ÎCCJ nr. 5/2013 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a ÎCCJ. Salariile din sistemul de sănătate și asistență socială.

Legea nr. 134 republicată, din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură civilă - D.C.C. Nr. 485/23.06.2015 publicată în M.Of. Nr. 539/20.07.2015 Descarcă Legea nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civil Sentinţă penală 134/F/2010 din 14.06.2011. Potrivit art. 14 alin. 2 din Legea nr.360/2002 categoriile de poliţişti se împart în corpuri şi grade profesionale, iar conform art. 14 alin. 2 pct. II din Legea nr. 360/2002, din corpul organelor de poliţie face parte, între altele, agentul-şef de poliţie (lit. b).. - Articolele 39 şi 60 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, cu modificările ulterioare, se abrogă In M.Of. nr. 365 din data de 30 mai 2012 a fost publicata Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila. Atat Legea nr. 76/2012, cat si Codul de procedura civila au intrat in vigoare la data de 15 februarie 2013. Ca urmare a modificarilor Legii nr. . Citește articolul →

Dispoziţiile art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nu se aplică drepturilor salariale ale personalului angajat în baza contractelor de finanţare încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010. Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin Legea 2/2013 Lege privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila OUG 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru. Conform Decretului, Presedintele Romaniei a promulgat Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I (1) Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, intră în vigoare la 1 septembrie 2012. (2) Dispoziţiile art. 512 - 514 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta lege, se aplică de la data de 1. Tipul de solicitare: ACCES LA DOSARUL CAUZEI CITARE / COMUNICARE ACTE DE PROCEDURĂ PRIN e-mail şi/sau SMS. Declar că am luat cunoştinţă de prevederile Art.86 alin.(3) teza finală din codul de procedură civilă din anul 1865, modificat şi republicat, Art.154 alin.(6) şi alin.(6') şi Art.163 alin.(11) şi alin.(11') din Legea nr.134/2010-Codul de procedură Civilă / Art.257 alin.(5. ținând cont de prevederile art. 4 alin. (3) pct. 1 din Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea ș